ªtiri

Despre program

Formulare

Descãrcare

Legãturi

Contact

Arhiva 2011 | Arhiva 2010 | Arhiva 2009  |  Arhiva 2008  |  Arhiva 2007  |  Arhiva 2006
 

08.12.2010 A 5-a Întîlnire Anualã a Programului MPC

Cea de-a cincea Întâlnire Anualã a Programului Monitorizarea Pãsãrilor Comune va avea loc în data de 11 decembrie 2010, la Facultatea de Biologie ºi Geologie din Cluj. De aici puteþi descãrca programul complet ºi alte detalii. Iatã câteva titluri din program:


Daróczi Szilárd: Specii rare de pãsãri în România între 2006-2010

Dan Hulea: Politica Agricolã Comunã (CAP): problemã sau soluþie?

Cristi Domºa: Hãrþi de distribuþie bazate pe date monitoring

Kósa Ferenc: Migraþia acvilei þipãtoare mici

Kovács István: Rute de migraþie ale pãsãrilor rãpitoare în Dobrogea de Nord

Pârâu Liviu: Tabãra de inelare Groupe de Jaunes, Sfântu Gheorghe (Delta Dunãrii)

Pârâu Liviu: Vizitã la coloniile lãstunilor de mal de pe râul Tisza

Szabó D. Zoltán: Rezultatele programului „Monitorizarea Pãsãrilor Comune” între 2006-2010

31.03.2010 Raportul anual al programului Monitorizarea Pãsãrilor Comune

A fost elaborat raportul pentru anul trecut (2009) pentru programul Monitorizarea Pãsãrilor Comune. Pe lângã prezentarea rezultatelor din anul precedent, în raport mai puteþi gãsi informaþii despre evoluþia programului în perioada 2006-2009 precum ºi informaþii generale.

29.03.2010 Conferinþa EBCC de la Cáceres, Spania

Între 22 ºi 26 martie s-a desfãºurat cea de a 18-a conferinþã internaþionalã organizatã de EBCC„Bird Numbers 2010”, cu tematica „Monitoring, indicators and targets” (Monitorizare, indicatori ºi þinte). Cele aproape 100 de prezentãri ºi 150 de postere ºtiinþifice susþinute de cãtre 254 de participanþi din 40 de þãri au prezentat teme multiple, legate în general de aspecte numerice ale populaþiilor de pãsãri. Dintre temele cele mai actuale ºi interesante: relaþia controversatã între agriculturã ºi pãsãri, modelarea spaþialã a distribuþiei pãsãrilor, schimbarea climaticã, metode de colectare a datelor bazate pe Internet ºi posibilitatea realizãrii unui nou atlas al pãsãrilor clocitoare la nivel European. Bineînþeles, au fost prezentate ºi rezultatele programului MPC din România de cãtre Szabó D. Zoltán ºi Cristi Domºa.

19.03.2010 Cinci întâlniri pentru pregãtirea voluntarilor de monitoring

În cadrul proiectului intitulat „Stabilirea nivelului de bazã pentru indexul populaþiilor de pãsãri specifice terenurilor agricole din România” vom organiza cinci întâlniri destinate pentru pregãtirea voluntarilor noi. Ca ºi în anii precedenþi programul întâlnirilor cuprinde prezentarea metodologiei de monitoring ºi ieºiri repetate pe teren sub îndrumarea instructorilor în grupuri mici, pentru observaþii asupra pãsãrilor ºi discuþii comune despre dificultãþile întâlnite. Ca un fapt special pentru întâlnirile din acest an este cã programul pregãtirii voluntarilor va fi îmbinat cu un alt program SOR, ºi anume instruirea personalului care va coordona arii importante avifaunistice (AIA).

Data ºi locaþia întâlnirilor:
1.Bãile Herculane, 9-11 aprilie
2.Senetea (lângã satul Voºlobeni, jud. Harghita), 16-18 aprilie
3.Iaºi, 23-25 aprilie
4.Constanþa, 7-9  mai
5.Bucureºti, 14-16  mai

 Întâlnirile sunt sponsorizate de Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (prin Direcþia de Asistenþã Tehnicã ºi Formare Profesionalã din cadrul DGDR – AM PNDR). 

Dacã doriþi sã participaþi la oricare dintre întâlnirile sus menþionate, vã rugãm sã ne semnalaþi din timp, locurile fiind limitate. Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã contactaþi pe Fenesi Annamária (fenesi.annamaria@gmail.com, 0744 916952) sau pe Szabó D. Zoltán (szabodz@gmail.com, 0745 590082).

Vã aºteptãm cu drag!


 

 

Arhiva 2011 | Arhiva 2010 | Arhiva 2009  |  Arhiva 2008  |  Arhiva 2007  |  Arhiva 2006