ªtiri

Despre program

Formulare

Descãrcare

Legãturi

Contact

Arhiva 2011 | Arhiva 2010 | Arhiva 2009  |  Arhiva 2008  |  Arhiva 2007  |  Arhiva 2006
 

23.02.2011 Proiect de cooperare transfrontalierã
Începând cu anul 2011, Socieatea Ornitologicã Ungarã în parteneriat cu Societatea Carpatinã Ardeleanã - Satu Mare, Societatea Ornitologicã Românã ºi Asociaþia pentru Protecþia Pãsãrilor ºi a Naturii „Grupul Milvus” a demarat proiectul intitulat: „Dezvoltarea unui sistem transfrontalier de monitorizare a pãsãrilor ºi a unei baze de date on-line” finanþat în cadrul „Programului de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013”.

Scopul proiectului este urmãrirea pe termen lung a stãrii ariilor importante din punct de vedere al naturii ºi a schimbãrilor efectivelor de pãsãri în aceste zone. Pentru aceastã sarcinã pãsãrile sunt unul dintre grupurile cele mai potrivite. În cadrul proiectului va fi efectuatã monitorizarea pãsãrilor cu implicarea voluntarilor. Pe baza datelor colectate de voluntari se va creea o bazã de date on-line, putându-se astfel furniza informaþii continue despre populaþiile de pãsãri si despre habitate pentru experþii civili ºi guvernamentali, dar ºi pentru publicul larg.

În perioada 18-19 februarie 2011 s-a desfãºurat la Nyíregyháza conferinþa de lansare a proiectului, la care au participat reprezentanþii organizaþiilor civile, care au activitãþi legate de protejarea pãsãrilor din judeþele de lângã graniþã ºi experþii autoritãþiilor din domeniul protecþiei naturii. Participanþii au avut ocazia sã afle, din câteva prezentãri scurte, informaþii despre proiectele din aceste judeþe, rezultatele acestora ºi problemele apãrute. S-au dezbãtut metodele activitãþilor de monitoring plãnuite ºi totodatã au fost prezentate tehnologiile folosite în dezvoltarea bazelor de date on-line.

Recensãmântul pe teren a pãsãrilor, care va începe dupã conferinþa de deschidere, va fi realizat cu ajutorul voluntarilor, ce vor efectua observaþii în zonele desemnate pentru monitoring din cele opt judeþe.

Invitãm pe aceastã cale persoanele care cunosc pãsãrile ºi care doresc sã participe în progamele de monitoring, sã contacteze conducãtorii proiectului, pentru a sprijini astfel realizarea primei baze de date transfrontaliere a populaþiilor de pãsãri.


 

 

Arhiva 2011 | Arhiva 2010 | Arhiva 2009  |  Arhiva 2008  |  Arhiva 2007  |  Arhiva 2006