Știri

Despre program

Formulare

Descărcare

Legãturi

Contact


RO | HU  

22.11.2012 A VI-a Întâlnire Anualã a Programului "Monitorizarea Pãsãrilor Comune"

Cea de-a VI-a Întâlnire Anualã a Programului va avea loc în data de 8 decembrie, la Facultatea de Biologie și Geologie din Cluj. Iatã titlurile prezentărilor din program:
Andreea Sandu: Recensãmîntul ciufilor de pãdure (Asio otus) din România în perioada 2009-2012
Cristi Domșa: Densitate relativã sau densitate absolutã? Studiu de caz folosind date din proiectul Monitorizarea Pãsãrilor Comune
Daróczi Szilárd: Specii rare de pãsãri în România între 2010-2012
Emanuel Baltag: Distribuþia populaþiei de iernare a șorecarului comun (Buteo buteo) în estul Moldovei
Kósa Ferenc: Telemetria satelitarã în studiul migraþiei ºi comportamentului acvilei þipãtoare mici (Aquila pomarina)
Kovács István: Dupã pãsãri în Maroc
Luca Dehelean: Protecþia ºoimului dunãrean (Falco cherrug) în România
Szabó D. Zoltán: Rezultatele programului "Monitorizarea Pãsãrilor Comune" în perioada 2006-2012

Vã aºteptãm!

 

22.11.2012 Datele programului "Monitorizarea Pãsãrilor Comune" au fost recunoscute oficial de cãtre EBCC

Începând din acest an, datele acumulate în perioada 2007-2011 au fost verificate ºi acceptate de cãtre EBCC, organizaþia care coordoneazã programele de monitoring din Europa. Acest lucru înseamnã o recunoaºtere importantã a efortului depus de cãtre Dvs. - voluntarii care au repetat ieºirile în pãtratele de monitoring. Deci, de acum încolo, datele culese din România vor contribui la calcularea indicilor de tendinþã la nivel European ºi vor face parte din statisticile oficiale al Uniunii Europene. Mai multe detalii despre aceste indici aflaþi aici:
http://ebcc.info/index.php?ID=496.

  
Alte ştiri (arhiva)

 

Ultima actualizare: 23 februarie 2016

IMPORTANT!

Noua noastră adresă de corespondență este:

OP 1, Ghișeul Exterior 2, CP 18, 400370 Cluj-Napoca

 

Descărcați materialele de prezentare a programuluiBroşură (7,4 MB)
Pliant (1,1 MB)